រមណីយដ្ឋាន ឋានព្រះឥន្ទ

ស្ដាប់សម្ដី ខាន់ជេមស៍ ក្នុងជំនួបឋានព្រះឥន្ទ ទើបដឹងថា ឱក សុគន ចាត់ទុកថាជាលើកទី១ ដែលតារាខុសទ្រនំគ្នាលោក ខាន់ ជេមស៍ និង ឱក សុគន្ធ បានច្រៀងប៉ះគ្នាក្នុងកម្មវិធីឋានព្រះឥន្ទ ដោយលោក ខាន់
វិនិយោគិនក្នុងស្រុកបោះទុនរាប់លានដុល្លារ ទិញដីរាប់ម៉ឺនហិកតាដា (ភ្នំពេញ)៖ ថ្លែងក្រោយពិធីកាត់ខ្សែបូរ បើកការិយល័យលក់ដីចំការដូងក្រអូប នៅខេត្តពោធិសាត់ កាលពីយប់ថ្ង