ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលថែរក្សាស្បែក   ដ្រាម៉ាធីក ឃ្រីមី សប​ ម៉ាស់

Cloud Zoom small image
˄
˅

ដ្រាម៉ាធីក ឃ្រីមី សប​ ម៉ាស់


 • តម្លៃចាស់ : $ 14.00
 • តម្លៃ : $ 14.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032

  ​សម្រាប់លាងសម្អាតស្បែកមុខ។ ជាម៉ាស់បិទមុខមានផ្ទុកទៅដោយកាអូលីន(Kaolin)អាចជួយលាងសំអាតស្បែករបស់លោកអ្នកយ៉ាងល្អ។ វាធ្វើអោយស្បែករបស់អស់លោកអ្នកទន់ិលោង និងភ្លឺថ្លាដោយវីតាមីនអ៊ឺ (Vitamin E) ,ចូចូបា អយ (Jojoba Oil) , ហ្គូទូឡា អិចស្ត្រាក (Gotula Exstract) និងអាល់ឡាតូអីន (Allantoin) ដែលមានៅក្នុងម៉ាស់បិទមុខនេះ.........

  វិធីប្រើ : លាបស្តើងៗលើផ្ទៃមុខ និងករបស់លោកអ្នករួចលាងសំអាតក្រោយពីអំឡុងពេល ៥នាទី។