ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលថែរក្សាស្បែក   ឃ្រីម ផាត់ទ្រីណា ប៊ីអេជអេ អែកណេ

Cloud Zoom small image
˄
˅

ឃ្រីម ផាត់ទ្រីណា ប៊ីអេជអេ អែកណេ


 • តម្លៃចាស់ : $ 9.40
 • តម្លៃ : $ 9.40
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
  ជាឃ្រីមពិសេសសម្រាប់បន្តក់លើមុនដែលគ្មានមុខ (មុនដែលគ្មានមុខ គឺជាប្រភេទមុនម៉្យាងដែល កប់នៅក្នុងស្បែកគ្មានមុខ) ផ្សំពី ប៊ី អេជ អេ (BHA) និង អេ អេជ អេ (AHA) ព្រមទាំងសារធាតុ ផ្តល់សំណើម (Moisturizer) ដល់ស្បែក។ 

  វិធីប្រើៈ ច្របាច់ឃ្រីមដាក់លើចង្អុលដៃក្នុងបរិមាណសមល្មម រួចលាបស្តើងៗ នៅត្រង់កន្លែងដែល មានមុននៅពេលព្រឹក និងពេលយប់ ។