ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលពន្លូតកំពស់   ថ្នាំពន្លូតកំពស់កូនក្មេង 1ឆ្នាំ ដល់ 13ឆ្នាំ

Cloud Zoom small image
˄
˅

ថ្នាំពន្លូតកំពស់កូនក្មេង 1ឆ្នាំ ដល់ 13ឆ្នាំ


  • តម្លៃចាស់ : $ 60.00
  • តម្លៃ : $ 60.00
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • Giffarin Brand អ្នកឯកទេសពន្លូតកំពស់កុមារពី1ឆ្នាំ ដល់ 15ឆ្នាំ ជំនាញបណ្តុះកោសិកាឆ្អឹង ពី1cm ដល់ 20 cm ចាប់ពី3ខែដល់ 6ខែឡើង មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ នឹងសុវត្តិភាព ក្នងការលូតលាស់់ឆ្អឹង សំបូរទៅដោយវីតាមីនចំរុះ ពិសេស ជាតិកាលស្យូមដែលដែលធ្វើអោយកុមារលូតលាស់បានល្អ នឹងឆ្លាតវៀងវៃ អាចប្រើបានចាប់ អាយុ 1ឆ្នាំ រហូតដល់ 15ឆ្នាំ ពត៌តមានលំអិតសូមទំនាក់ទំនង 023​6666585/​069249963​/0972800032/069514444/077​91​43​44