ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលថែរក្សាសក់   រីលីវ ហ៊ែរ ថូនិក

Cloud Zoom small image
˄
˅

រីលីវ ហ៊ែរ ថូនិក


  • តម្លៃចាស់ : $ 18.80
  • តម្លៃ : $ 18.80
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
    ជួយបំប៉នសរសៃសក់ដែល សម្បូរដោយវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទ សម្រាប់ចិញ្ចឹមកោសិកា ឬសសក់។ វីតាមីនប៊ី , វីតាមីន​អេជ, និងវីតាមីនអេហ្វ (Vitamin B, H, F) ផ្តល់ការការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពីការជម្រុះសក់និង ជួយពង្រឹងសរសៃសក់ អោយមានសុខភាពល្អ។ ជួយយ៉ាងសកម្មក្នុងការបណ្តុះសក់ថ្មី ប្រកបដោយសុខភាពផងដែរ។