ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលថែរក្សាសក់   រីលីវ ហ៊ែរ ប្រូថិកធិង សេមភូ

Cloud Zoom small image
˄
˅

រីលីវ ហ៊ែរ ប្រូថិកធិង សេមភូ


  • តម្លៃចាស់ : $ 7.87
  • តម្លៃ : $ 7.87
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
    ជួយពង្រឹងឬសសក់ មានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយសក់ជ្រុះដោយវីតាមីន អ៊ី និង​ វីតាមីន អេជ (Vitamin E and Vitamin H)  ហើយនឹងជួយធ្វើអោយឬសសក់រឹងមាំ។ សារធាតុបន្ថែមជីវិតថ្មី ធ្វើអោយសក់មានសុខភាពល្អផ្តល់នូវភាពទន់រលោងគួរអោយចង់គយគន់ និងស្នាុបអង្អែល។