ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលថែរក្សាសក់   រ៉ូសៀ ខនឌីសិននឺ

Cloud Zoom small image
˄
˅

រ៉ូសៀ ខនឌីសិននឺ


  • តម្លៃចាស់ : $ 9.40
  • តម្លៃ : $ 9.40
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
    ឃ្រីមបន្ទន់សរសៃសក់ មានតូនាទី ថែបំប៉នសសៃសក់អោយមានទម្ងន់ និងធ្វើអោយសក់មានភ្លឺរលោងស្អាតដូចធម្មជាតិ ដោយសារតែមានសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីស្រទាប់ផ្កាកុលាប (Rose Scent) និងប្រេងផ្លែអាម៉ង់។