ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលថែរក្សាសក់   អ៊ិនធិនស៊ីវ ទ្រីតមិន សេមភូ

Cloud Zoom small image
˄
˅

អ៊ិនធិនស៊ីវ ទ្រីតមិន សេមភូ


  • តម្លៃចាស់ : $ 9.40
  • តម្លៃ : $ 9.40
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
    សាប៊ូកក់សក់ពិសេស ជួយថែបំប៉នសក់ខូចដោយសារធាតុផ្សំពីអាមីណូសីរ៉ាមីត (Amino-Ceramide) និងមេខាដឺមៀ ណាត់ អយ (Macademia Nut Oil) ជួយការពារនិងរក្សាសរសៃសក់របស់លោកអ្នកបានយ៉ាងល្អ។ សរសៃសក់របស់លោកអ្នកច្បាស់ជារឹងមាំ ទន់រលើបរលោង មានសុខភាពល្អ ភ្លឺចែងចាំងដូចសូត្រ។