ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលថែរក្សាសក់   ស៊ីលគី ហ៊ែរខូត

Cloud Zoom small image
˄
˅

ស៊ីលគី ហ៊ែរខូត


 • តម្លៃចាស់ : $ 11.33
 • តម្លៃ : $ 11.33
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032

  លទ្ធផលជោកជ័យក្នុងការថែរឲបំប៉នសរសៃសក់ធ្វើអោយសក់ភ្លឺរទន់លោង និងមានសុខភាពល្អ សក់មានសំណើម ជានិច្ច។

  វិធីប្រើ : បន្ទាប់ពីលាងសំអាតសរសៃសក់រួច លាបប្រេង បំប៉នសរសៃសក់ ២-៣ ដំណក់ ជាពិសេសត្រង់សក់ស្ងួត និងខូច។