ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផ្នែកសុខភាព- Health Care   Quit Drug ថ្នាំបន្សាបសារធាតុញៀន

Cloud Zoom small image
˄
˅

Quit Drug ថ្នាំបន្សាបសារធាតុញៀន


 • តម្លៃចាស់ : $ 50.00
 • តម្លៃ : $ 50.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ឳសថបុរាណ សញ្ញាព្រហ្មព័ន្ធមានប្រសិទ្វភាពខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺដូចជា
  -បណ្តេញសារធាតុញៀន 
  -បន្សាបជាតិពុល
  -កម្ចាត់សត្វល្អិតក្នុងឈាម និងខួរក្បាល
  -ជួយបន្តឹងស្បែកមិនអោយជ្រួញ
  -ពង្រឹងសរសៃសក់មិនអោយជ្រុះ
  -ជួយសំរួលសរសៃប្រាសាទ
  -ទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីក
  -សំរានពំុលក់
  វិធីប្រើ 1ថ្ងៃ 1ស្លាបព្រាកាហ្វេមុនចូលគេងរៀងរាល់ថ្ងៃ