ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផ្នែកសម្រស់- Beauty   Extra Cool សាប៊ូកក់សក់កំចាត់សក់ជ្រុះ

Cloud Zoom small image
˄
˅

Extra Cool សាប៊ូកក់សក់កំចាត់សក់ជ្រុះ


 • តម្លៃចាស់ : $ 19.00
 • តម្លៃ : $ 19.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
  សាប៊ូកក់សក់កំចាត់សក់ជ្រុះ ត្រជាក់​ កំចាត់ខ្លាញ់ និងកំចាត់ក្លិនក្បាល
  កាត់បន្ថយការជ្រុះសក់​ និងជំរុញការដុះសក់ថ្មី។
  ផលិតផលជប៉ុនកំពុងពេញនិយម។