ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផ្នែកសម្រស់- Beauty   Kanebo Freshel All in One Gel Aging Care 80g

Cloud Zoom small image
˄
˅

Kanebo Freshel All in One Gel Aging Care 80g


 • តម្លៃចាស់ : $ 32.00
 • តម្លៃ : $ 32.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
  Kanebo Freshel All in One Gel Aging Care (80)g
  Lotion-Emulsion-Cream-Essence-Moisture Base
  ដែលមានមុខងារចំរុះ ក្រោយពេលដុសរួច ប្រើតែមួយមុខនេះរួចជាស្រេច។ ថែរក្សាស្បែកអោយភ្លឺរលោង បន្តឹងស្បែក ផ្តល់សំណើមដល់ស្បែកកុំអោយចាស់ជាងវ័យ។