ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។

Cloud Zoom small image
˄
˅

Whitening Cream Kobayashi


  • តម្លៃចាស់ : $ 23.00
  • តម្លៃ : $ 23.00
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
    គ្រីមបំបាត់ស្នាមអុជខ្មៅលើមុខ ផ្សំពីវីតាមីន C+E បំបាត់ស្នាមខ្មៅ ឡូស្យុងបំបាត់ស្លាកស្នាមខ្មៅលើមុខ ការពារការកើតអាចន៍រុយ ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងទទួលបានភាពល្បីល្បាញ។ លាបឡូស្យុងជាមុនសិនមុននឹងលាបផលិតផលនេះទើបប្រសិទ្ធិភាពកាន់តែល្អប្រសើរ។