ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។

Cloud Zoom small image
˄
˅

Whitening Lotion Rhoto


  • តម្លៃចាស់ : $ 21.00
  • តម្លៃ : $ 21.00
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
    ឡូស្យុងបំបាត់ស្នាមអុជខ្មៅលើមុខ ផ្សំឡើងពីវីតាមីន C ជួយអោយមុខស និងកំចាត់សារជាតិម៉េឡានីនដែលជាប្រភពនៃអុជខ្មៅ និងកាត់បន្ថយការកើតមុនផងដែរ។​ ប្រើក្រោយលាបឡូស្យុងរួច។