ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   សម្រកទំងន់និងឡើងទំងន់   Richy Slim Coffee កាហ្វេសម្រករាង និងថែសុខភា

Cloud Zoom small image
˄
˅

Richy Slim Coffee កាហ្វេសម្រករាង និងថែសុខភា


 • តម្លៃចាស់ : $ 15.00
 • តម្លៃ : $ 15.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ •  Richy Coffee ជាកាហ្វេដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សំរាប់អ្នកចង់បានរាងស្រលូនតូចច្រលឹង និងជួយសុខភាពសម្រស់ទូទៅដូចជា

  -​ជួយអោយមានរាងស្វែល

  -ជួយថែរក្សាភ្នែក

  -ជួយពោះវៀន

  -ជួយតំរង់នោម

  -ជួយអោយក្មេងជាងវ័យ

  -ធ្វើអោយស្បែកស្រស់ថ្លា

  ពិសេស កាហ្វេក្លិនឆ្ងុយមានរស់ឆ្ងាញ់ ស្រួលទទួលទាន ជាកាហ្វេដ៏ទៃ

  ទំនងទំនងទិញដំុនឹងរាយ Tel: Official : 023 6666 585
  Hot line: 069 249963 /0972800032 / 069 51 4444 / 076 5050444 / 096 888 58 04 / 085 270 456/ 0714444 736 / 077 914 344
  088 88 85 804 / 076 50 49 888