ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលថែរក្សាស្បែក   ហាន់នី ឃែរ ខ្លីន សឺ

Cloud Zoom small image
˄
˅

ហាន់នី ឃែរ ខ្លីន សឺ


 • តម្លៃចាស់ : $ 7.00
 • តម្លៃ : $ 7.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
  ជាឃ្រីមទឹកឃ្មុំលាងមុខ។ ផ្សំពីទឹកឃ្មុំសុទ្ធអាចលាងសំអាតនូវជាតិខ្លាញ់ និងធូលីលើស្បែកមុខ របស់លោកអ្នកទន្ទឹមនឹងនោះវាក៏អាចជួយកាត់ បន្ថយការបាត់បង់សំណើមរបស់ស្បែកផងដែរ។

  វិធីប្រើៈ ប្រើឃ្រីមលាងសំអាតមួយដំណក់ជាមួយទឹកបន្តិច ញីវាអោយទៅជាពពុះ បន្ទាប់មកលាប លើផ្ទៃមុខរួចលាងសំអាតមុខដោយប្រើទឹកស្អាត ។ 

  ប្រការគួរយល់ដឹងៈ ផលិតផលនេះ សម្រាប់តែអ្នកមានស្បែកមុខខ្លាញ់ ឬ ស្បែកមានមុនតែ ប៉ុណ្ណោះ។