ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលសុខភាពផ្លូវភេទ   Vimax អាហារបំប៉នសុខភាពផ្លូវភេទបុរស

Cloud Zoom small image
˄
˅

Vimax អាហារបំប៉នសុខភាពផ្លូវភេទបុរស


 • តម្លៃចាស់ : $ 65.00
 • តម្លៃ : $ 65.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • #Vimax+Vimax Spray គឺជាផលិតផលដែលកំពុងតែពេញនិយមបំផុតសំរាប់បុរស នៅអាសីុ ដែលវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការជួយដោះស្រាយវិបត្តផ្លូវភេទ
  និងសុខភាពបុរសដូចជា
  1.ជួយព្យាបាលប្រពន័្ធបន្តពូជដែលអសត្ថភាពអោយមកស្ថេរភាពវិញ
  2.ជួយពន្យារយះពេលរួមភេទបានយូរអង្វែង
  3.បង្កើនអារម្មណ៏ភេទអោយមានលក្ខណះប្រសើរឡើងវិញ
  4.បង្កើនលំហូរឈាមទៅកាន់លិង្្គជួយពង្រីកទំហំ ប្រវែងតាមលក្ខណះធម្មជាតិ
  5.កំចាត់ខ្លាញ់អាក្រក់ៗក្នុងរាងកាយជាពិសេសជួយសម្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះ
  6.បណ្តុះកោសិការ ថ្មីៗ ជួយបង្កើនសាច់ដុំ និងថាមពលប្រចាំថ្ងៃ
  7. កាត់បន្ថយស្រេ្តស ជំនួយខួរក្បាល បង្កើនការចងចាំ
  8.ជំនួយស្បែក និង សុខភាពបុរសទូទៅ
  របៀបប្រេីប្រាស់
  vimax ប្រើមួយថ្ងៃលេប២ដង ១ដង១គ្រាប់ ក្រោយអាហារព្រឹក១ ល្ងាច១
  vimax spray បាញ់លើក្បាលលិង្អ១ឬ២ឈីត មុនពេលរួមភេទ៣០នាទី

  ដើម្បីទទួលបានពត័មាននិបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ page យើងខ្ញុំផ្ទាល់ ????Men soluton ជាដំដោះស្រាយដល់ល្អសំរាប់បុរស ????????
  ទំនាក់ទំនង ដុំ រាយ ???? ☎09728 000 32/ 069 24 99 63/ 077 91 43 44