ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។

Cloud Zoom small image
˄
˅

Face Mask Vitamin C Whitening


  • តម្លៃចាស់ : $ 15.00
  • តម្លៃ : $ 15.00
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
    ម៉ាសបិទមុខសំរាប់បំបាត់ជ្រួញ និងបំបាត់ស្នាមខ្មៅ សំបូរវីតាមីនC ដែលងាយជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងស្បែកមុខ។ ធ្វើអោយមុខស បំបាត់ស្នាមខ្មៅ មាន៥សន្លឹក។