ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។

Cloud Zoom small image
˄
˅

Kanebo Kate Eyeliner Pencil


 • តម្លៃចាស់ : $ 19.00
 • តម្លៃ : $ 19.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
  ជាប់បានយូរ មិនប្រតេកប្រតាកនៅពេលបែកញើស។
  ផលិតផលជប៉ុន(JAPAN Beauty) ស្អាតកាយស្រស់ស្រាយចិត្ត
  ការតុបតែងមុខនឹងកាន់តែរីករាយ កាន់តែស្អាត។