ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។

Cloud Zoom small image
˄
˅

The Collagen EX


  • តម្លៃ : $ 0.00
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
    កូឡាជែន The Collagen Ex ប្រភេទទឹក ផលិតផលរបស់ Shiseido JAPAN
    រក្សាទាំងសុខភាព និងសម្រស់របស់ស្រ្តីយើង​ ធ្វើអោយស្បែកសភ្លឺរលើបរលោងហាប់ណែនជានិច្ច។ ស្បែកក្មេងជាងវ័យ ស្រ្តីគ្រប់រូបតែងប្រថ្នា។