ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផ្នែកសម្រស់- Beauty   URURI All in One Cream Whitening Cream

Cloud Zoom small image
˄
˅

URURI All in One Cream Whitening Cream


 • តម្លៃចាស់ : $ 22.00
 • តម្លៃ : $ 22.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
  URURI All in One Cream-Whitening Cream
  គ្រីមលាបមុខដែលមានមុខងារចម្រុះ៣មុុខ៖ Cream+Essence+Moisture Pack
  ផ្តល់សំណើម រក្សាស្បែកកុំអោយជ្រួញ និងមានមុខងារពិសេសបំបាត់ស្នាមអុជខ្មៅធ្វើអោយស្បែកស។ ប្រើក្រោយពេលលាបឡូស្យុង (BA-0004) រួចកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។