ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផ្នែកសម្រស់- Beauty   Whitening Lotion pdc direct White

Cloud Zoom small image
˄
˅

Whitening Lotion pdc direct White


  • តម្លៃចាស់ : $ 21.00
  • តម្លៃ : $ 21.00
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
    ឡូស្យុងបំបាត់ស្លាកស្នាមខ្មៅលើមុខ ការពារការកើតអាចន៍រុយ ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពល់ និងទទួលបានភាពល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ លាបលើមុខផ្ទាល់ក្រោយពេលដុសមុខរួច មុនពេលប្រើឡូស្យុងជាដើម។